Vaccinationsbevis

Ja, vad gäller efter 1 december? Frågorna är många!
Vi arbetar med att anpassa vår verksamhet efter de nya restriktionerna.

Inga evenemang på vår Lilla scen berörs av restriktionerna då den har färre än 100 publikplatser.

Några av evenemangen på vår Stora scen kommer dock att påverkas och i de fall det är fler än 100 deltagare innebär det kontroll av giltigt vaccinationsbevis, inklusive legitimation.
(Du hittar information överst på varje evenemangs sida om det är fler än 100 personer)

Det räcker inte att visa upp ett negativt covidtest, antikroppstest eller ditt vaccinationskort, det måste vara ett giltigt vaccinationsbevis utfärdat av E-hälsomyndigheten. Detta kan du hämta om du är fullvaccinerad.

Hämta ditt vaccinationsbevis
Frågor och svar om covidbevis på e-Hälsomyndighetens webbplats

« tillbaka
Vaccinationsbevis