BARNDANS 4-5 år BA02 Terminskurs

DANSMIX 6-8 år MIX05 Terminskurs

DANSMIX 6-8 år MIX03 Terminskurs

DANSMIX 7-9 år MIX01 Terminskurs

DANSMIX 8-11 år MIX04 Terminskurs

DANSMIX 10-11 år MIX02 Terminskurs

Modern Jazz 14 år+ fortsättning JAM01 Terminskurs

Modern Jazz 12-15 år JAM02 Terminskurs

Modern Jazz 12-15 år JAM03 Terminskurs

Modern Jazz vuxna nybörjare 16+ JAM04 Terminskurs

Dans improvisation och komposition Workshop vuxna 16+ alla nivåer DK01

Teater 7-9 år TB02 Terminskurs

Teater 10-12 år TE02 Terminskurs

Teater 10-12 år TB01 Terminskurs

Teater 13-17 år TE01 Terminskurs

Visa fler...

Hallå!

Du vet väl att du själv kan filtrera vilka spännande evenemang, kurser och händelser som visas här ovan. Använd taggknapparna lite högre upp.