Streetdance/ Gymnastik/ Showdance 5-6 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Kom och provdansa gratis på första danslektionen!

På lektionerna utgår vi från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas tillvara ocjh lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling.

Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 3 november (höstlov)

Danspedagoger: Lara och Casper

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastikstudio

Du anmäler dig via hemsidan http://dansstudionatali.se/ eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Streetdance/ Gymnastik/ Showdance 5-6 år Terminskurs