Showdans / Streetdance / Gymnastik. 6-7 år. Terminskurs

Var Dramasalen plan 3

Kom och provdansa/träna gratis på första danslektionen!

På lektionerna utgår vi från barnens rörelse- och dansglädje och jobbar med såväl kropps- som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen. I den här danskursen blandar vi akrobatik med i roliga danser och har så roligt vi bara kan! Samtidigt tränas barnen i att bli smidiga, få en god kroppskontroll och att arbeta tillsammans.

Pris: 890 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 23/2, 1/3 samt 12/4

Arrangör: Natalis Dans & Gymnastikstudio

Danspedagog: Annie

Du anmäler dig via vår hemsida http://dansstudionatali.se/ eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Showdans / Streetdance / Gymnastik. 6-7 år. Terminskurs