Everyone wants to be somewhere else


“Jag är intresserad av perception och vilken roll den spelar i formandet av det vi på både ett individuellt, och ett kollektivt plan kallar verklighet. Mitt arbete har sina rötter i fotografering, men för mig är alla medier användbara för konstnärlig verksamhet. Jag har experimenterat med olika tekniker, och det har blivit en central del av min praktik.”

Arbetet som presenteras i utställningen utgår ifrån pågående forskning om “reflektion”. För utställningen i Nacka konsthall, har Alvaro inspirerats av bland andra den schweiziska pedagogen, filosofen och biologen Jean Piagets teorier om barnets utveckling. Piaget hänvisade till “verkligheten” som ett dynamiskt system som förändras kontinuerligt. Han säger att barndomen, och det sätt som våra tankeprocesser utvecklas under denna period, är avgörande för hur vi senare kommer att förstå verkligheten. “Reflekterande abstraktion” avser ett begrepp hos Piaget och hans psykologiska utvecklingsteori. Det beskriver hur ungdomar vinner kunskap för första gången genom att reflektera kring sina egna tankar och abstrahera personliga observationer. Det ger dem i sin tur möjligheten att tänka moraliskt och socialt. I takt med att denna förmåga utvecklas blir de kapabla att uppskatta andras perspektiv och få förståelse för andras världsbild.

Titel bilderna:
”Reflective Abstraction, 2016”
Arrangör: Kulturhuset Dieselverkstaden

 

Denna sida kommer att aktiveras den 15 Oktober under Alvaro Campos Vernissage på Dieselverkstaden här kommer man att streama verket :

“Alla vill vara någon annanstans”

från den 15 oktober till den 20 november.

Välkommen tillbaka!

mer information om utställningen här

This page will be activated on the 15th of Oktober during the Vernissage of Alvaro Campo´s exhibition at Dieselverkstaden and will stream the piece:

“Everyone wants to be somewhere else”

from the 15th of October to the 20th of November.

Welcome Back!

more info about the exhibition here