Varför sviker välfärden oss?

Var Biblioteket

Välkomna till en boksignering i biblioteket med Nackabon Kerstin Ögren!

Kerstin Ögren är författare, socialpsykolog och tekn. dr. i samhällsplanering, och nu aktuell med sin senaste bok Välfärden sviker oss – om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet.

Brukarna av välfärdens organisationer är svikna av samhällets beslutsfattare, menar Kerstin Ögren i sin omfattande genomgång av vad som händer i verkligheten med beslutsfattarnas välformulerade värdegrunder. Hon ger exempel från bl a arbetsförmedlingen, försäkringskassan, äldreomsorgen och psykiatrin.

Brukarna har mycket lite att säga till om, besluten tas över deras huvuden, de blir lämnade ensamma med sina problem och mår ofta till sist så dåligt att de behöver hjälp från psykiatrin. Men även där möts de ofta av brist på förståelse för hur deras problem uppkommit. De får åka hem med recept på psykofarmaka, som endast mildrar symptom på psykisk ohälsa och ökar vanmakten.

Kerstin Ögren kommer att sälja och signera sin bok lördag 19 mars kl 12-14 i biblioteket. Varmt välkomna!

« tillbaka
Varför sviker välfärden oss?

Kerstin Ögren

Kerstin Ögren är socialpsykolog, tekn. doktor och författare. Förutom stadsplanering arbetar hon med handledning och utbildning i psykosociala frågor, som frigörande samtal och konflikthantering.

I sin verksamhet samarbetar hon bl.a. med musikpedagoger, tonsättare, performanceartister och andra författare. Hon spelar även improvisationsteater och målar tavlor.

Kerstin Ögren har skrivit ett antal debattinlägg och böcker, på senare tid bland andra Barns psykiska ohälsa – en spegling av samhällets oförmåga (2006), Vem är du som bedömer mig – Personalens värderingar i arbetet med psykisk ohälsa (2009) och Vuxna lär sig av barn (2015).