Välkommen till ett seminarium om våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Inom de våldsbejakande extremistmiljöerna finns personer som agerar mot demokratiska systemets grundläggande funktioner, som planerar terrorattentat och som utgör ett hot mot enskilda personers demokratiska rättigheter. Sedan oktober 2010 är bedömningen av terrorhot-nivån för Sverige klassad som förhöjd, från att tidigare ha bedömts som låg. Ett öppet och demokratiskt samhälle kan aldrig göra sig helt osårbart för våldsbejakande extremism. Det är därför värdefullt att vi som jobbar med ungdomar och unga vuxna har en grundkunskap kring dessa frågor.

Målgrupp: Lärare, fritidsledare, ungdomsledare, föreningsledare och andra som jobbar
med ungdomar och unga vuxna.

Arrangör: Nacka kommun, Brå-Nacka.

Klicka här för hela programmet (PDF).

www.nacka.se • www.facebook.com/Nackakommun

Anmäl dig här « tillbaka
Välkommen till ett seminarium om våldsbejakande extremism