Unga Klara On Tour – erfarenheter från en världsturné

Var Lilla scen
Målgrupp Vuxna

RINKEBY > BOTKYRKA > ISTANBUL > LJUSDAL > PEKING > JOHANNESBURG > KAPSTADEN > GÄVLE > NACKA > SUNDSVALL > SKARA > SKELLEFTEÅ > GÖTEBORG > HALMSTAD > HELSINGBORG > MALMÖ > NEW YORK

Ett unikt tillfälle att möta Unga Klara mitt i sin världsturné.

Möt delar av Unga Klaras On Tour-team som delar med sig av lärdomar från möten med barnpublik. Barn från olika delar i världen med olika förutsättningar. Video- och fotomaterial samt reflekterande samtal om teaterspråkets översättningsbarhet, barns universella vanmakt och skiftande förutsättningar för barns och ungas konstnärliga upplevelser – samt betydelsen av barnperspektivet

Samtalsledare: Asynja Gray, projektledare Unga Klara On Tour
Medverkande från Unga Klara: 2–3 skådespelare, Sophie Bourdiol- publikforskare, Julian Vigil- pedagog, en konstnärlig ledare och Miranda Rudklint – press- och kommunikationsansvarig.

Fri entré

Läs mer om Unga Klara On Tour här

Kontakt och anmälan av deltagare: boka[at]dieselverkstaden.se

Anmäl deltagare här « tillbaka
Unga Klara On Tour – erfarenheter från en världsturné