Samtal om: Barnkonventionen som lag – Hur gör jag?

Var Online via Zoom
Målgrupp Lärare, vuxna som arbetar med barn och unga, föräldrar

Nytt datum för föreläsning och samtal med Johanna Wester

Torsdag den 29 april bjuder vi in till digital föreläsning och samtal via Zoom.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention för barnets rättigheter bindande lag i Sverige. Med anledning av detta är du som lärare eller allmänhet varmt välkommen till en inspirerande föreläsning med Johanna Wester där vi tillsammans lär oss grunderna i konventionen och vrider och vänder på frågor som:

–       Vad är egentligen en mänsklig rättighet?
–       Hur främjar vi ungas rätt till utveckling?
–       Hur tillämpas barnrättsperspektiv?
–       Hur arbeta konkret med barnrätt i det dagliga?

Detta är ett fortbildningstillfälle för dig som arbetar med barn och unga eller vill lära dig mer om barnkonventionen i praktiken.

Johanna Wester är utbildare i barns rättigheter för bl. a Svenska FN-förbundet och tidigare informatör för UNICEF, kommunikatör på ECPAT och kursledare på Amnestyakademin. Mer information om Johannas arbete på www.omrättigheter.se

Sedan en tid är rubriken ”Konsekvenser för barn” obligatorisk i alla Nacka kommuns tjänsteskrivelser. https://www.nacka.se/medarbetare/juridik/barnkonvention-blir-lag/

Samtalsträffarna är gratis och är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om ämnen som är aktuella i skolan och i arbetet med barn och unga.

Föranmälan krävs
Anmäl deltagare senast den 28 april till boka@dieselverkstaden.se
En Zoom-länk till mötet mejlas till alla som anmält sig.

Ange antal deltagare och gärna arbetsplats.

Arrangörer: Dieselverkstadens bibliotek och Kulturhuset Dieselverkstaden

Foto: Göran Segeholm

« tillbaka
Samtal om: Barnkonventionen som lag – Hur gör jag?

Nytt datum!