nxtME 5 års-jubileum

Var Lilla scen

nxtME är en ideell förening som hjälper och stödjer de som har varit utsatta för incest, sprider kunskap och information samt verkar som opinionsbildare. Vårt mål är en värld fri från övergrepp och att värna incestoffers rätt till hjälp, trygghet och skydd. Vi vill även att alla incestoffer ska få upprättelse och vara fri från skammen efter övergreppet.

För 5 år sedan hade vi vår uppstart just här på Dieselverkstaden. Fantastiskt mycket har hänt sedan dess. Vi ser fram emot att få berätta och tillsammans med dig göra avstamp för kommande 5 år.

Wrap, dryck, mingel, berättelser från verkligheten, utlottning, mm
Musik av Beatrice Robertsson

Anmäl dig här: http://nxtme.com/event/nxtme-5-arsjubileum/

Då platserna är begränsade och servering ordnas är anmälan bindande.

Välkommen!

www.nxtme.com

 

boka plats
« tillbaka
nxtME 5 års-jubileum