Lugnet 1985

Startdatum 2 oktober 2019
Slutdatum 26 oktober 2019
Evenemanget har slutat.
Var Teaterfoajén plan 2
Målgrupp Alla hjärtligt välkomna

Utställningen Lugnet 1985 utgår från teckningar skapade i mitten av åttiotalet i Lugnets Industriområde. Projektet handlar om att konstnärligt bearbeta spår av en förgången tid, föra in historiska sammanhang i förståelse av nuet och att skapa påståenden värda att bevara. Teckningarna utgör inspiration och råmaterial för vidare bearbetning och förvandlas till tredimensionella objekt i trä, rumsliga teckningar och abstrakta modeller av byggnader och miljöer. Konstverken är visuellt och taktilt läsbara och vänder sig även till personer med olika former av synnedsättning. Genom dessa teckningar skapas en inkluderande utställning som vill samtala med många.

En skylt med texten ”känn gärna på konsten” kommer att placeras i utställningen.

Till syvende och sist handlar konsten om deltagande och dialog och om att leva tillsammans.

Utställningstid:
2019-10-02 – 2019-10-26

Vernissage:
2019-10-02 18.00

Lite information om konstnären:
Krzysztof Kristoffer Jeglinski född 1952 i Warszawa, Polen. Bor i Sverige sedan 1976. Utbildning: Magister examen i filosofi och statskunskap, Warszawas Universitet. Magister examen, Konstfack, Inredningsarkitektur och möbelformgivning. Påbyggnadsstudier: Färg och Form, Konstfack. Konst och Arkitektur, Kungliga Konsthögskolan

Krzysztof Jeglinski arbetar med konst, konsthantverk och pedagogik med fokus riktat mot konstens sociala funktioner. Hans projekt relaterar ofta till historiskt viktiga platser och angelägna händelser.

Jeglinski pendlar mellan rollerna konstnär, curator och pedagog som ofta arbetar med projekt vars ambition är att samla människor i ett gemensamt skapande. Ett exempel är en utställning med titeln ”Samtal om färg”. Utställningen visades på Lidingö Stadshus i samband med minnesdagen för Förintelsens offer och Raul Wallenberg dagen. ”Museum Museum” är ett annat exempel. Detta projektet handlade om att i samarbete med flera aktörer skapa möbler till Moderna Museets nuvarande foajé.

« tillbaka
Lugnet 1985