Hard Rain:
Whole Earth?

Var Teaterfoajen, Dieselverkstaden och Marcusplatsen
Målgrupp Barn, unga vuxna, vuxna

Den internationella utställningen ”Hard Rain: Whole Earth?” kommer till Dieselverkstaden. SIDA är initiativtagare till utställningen som har turnerat i 10 kommuner och universitetsregioner i Sverige under 2012. Nu avslutas turnén i Nacka.

Utställningen består av flera delar och är producerad av den brittiske fotografen Mark Edwards. ”Hard Rain” är den första delen, vilken består av fotografier av människor och miljöer från hela världen. Bilderna illustrerar strofer ur Bob Dylans sång med samma namn. ”Hard Rain” tar upp frågor kopplade till klimatförändring, befolkningsökning och hur vi använder jordens resurser. Utställningen har hittills setts av över 15 miljoner människor världen över. Den andra delen ”Whole Earth?” fokuserar på att vi har både kompetens och resurser att möta många av de utmaningar vi står inför och presenterar möjliga lösningar på morgondagens problem. Under turnén i Sverige tillkommer även en nationell och en lokal del.

När utställningen står i Nacka lyfts goda exempel på hållbarhetsarbete både ur ett lokalt och regionalt perspektiv men även ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs mer om  Hard Rain projektet här: www.hardrainproject.com/

« tillbaka