Coronaminnen i Nacka

– BERÄTTELSER OM CORONA I NACKA

Kulturhuset Dieselverkstaden, i samarbete med Museet Hamn, vill gärna ta del av dina upplevelser rörande Covid-19 pandemin. Coronaminnen blir i framtiden viktiga för forskare inom olika discipliner att ta del av.

Skicka din berättelse till lokalhistoriska@nacka.se. Vill du vara anonym går det bra att skicka din berättelse via post till: Kulturhuset Dieselverkstaden, Att. Jenny Frisell, 131 81 Nacka.

Här följer några förslag på frågeställningar du kan utgå från i din berättelse:

  • Du som känner dig påverkad av den snabba smittspridning, och du som kanske inte alls känner dig påverkad. Kanske har även din inställning förändrats under tiden i takt med att nya fakta och nya rapporter framkommit i de färska nyhetsrapporteringarna?
  • Hur har din vardag påverkats?
  • Sitter eller har du suttit i karantän? Hur är/var upplevelsen?
  • Upplever du att människor är mer solidariska, erbjuder handling, utföra diverse ärenden m.m.
  • Hur har ditt beteende förändrats och kanske därmed din attityd?
  • Vad tänker du om tillståndet i samhället just nu?
  • Hur ser du på framtiden?
  • Har du förtroende för Folkhälsomyndighetens råd, och i så fall, följer du deras rekommendationer?
  • Då orostider uppstår brukar det följa ryktesspridning i dess fotspår och har du stött på vandringssägner om Corona, fått dessa berättade för dig eller tagit del av infodemi exempelvis på sociala forum m.m. – berätta för oss!

Varmt välkommen med din berättelse i såväl text som bild. Ditt bidrag blir ett viktigt tidsdokument som kommer att införlivas i Nacka lokalhistoriska arkiv under rubriken Coronaminnen.

Vårt mål är också att materialet ska visas i en utställning på Kulturhuset Dieselverkstaden och Museet Hamn.

Fotograf: okänd. Fotot tagit i sambandet vid invigningen av Nacka sjukhus den 3/10 1962. Källa: Nacka lokalhistoriska arkiv.

« tillbaka
Coronaminnen i Nacka

Fakta om pandemier

En pandemi (av grekiska pandemias = ”hela folket”) är när en infektionssjukdom, orsakad av influensavirus, får spridning över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen.

Några exempel på pandemier:

Digerdöden (i mitten av 1300-talet).

Spanska sjukan (1918-1921)

Asiaten (1957)

Hongkong-influensan (1968-1970)

Svininfluensan (2009-2010)

Nu på 2000-talet är vi drabbade av en pandemi orsakad av Coronaviruset Covid-19. En pandemi som sprider sig med raketfart över stora delar av världen och där många personer blir drabbade av viruset – vissa får mycket allvarliga symtom, andra lindrigare och t.o.m. knappt märkbara.