Along the road – vernissage

Utställning i Nacka konsthall
6 sept vernissage kl 14.00-17.00
Period: 6 sept- tom 2 nov

I Nacka Konsthall gör Kristina Skantze och Emmelie-Gry Rudsberg sin första gemensamma utställning.  De delar ett intresse för livshistorier och undersöker genom sina olika uttrycksmedel betydelsen av kroppsliga minnen. Med textila skulpturer och videoprojektioner beskriver utställningen föränderliga och återkommande sinnestillstånd.

Kristina Skantze låter sina sydda figurer långsamt växa fram. Stygn för stygn formar hon ett krokigt finger, en spänd kind eller en brusten blick. Genom en lekfull och prövande process söker hon efter uttryck hämtade ur mänskliga möten, egna upplevelser och andras berättelser. Kristina bär ständigt med sig något att sy på. Tid och erfarenheter samlas i kropparnas sömmade linjer och ger figurerna integritet.

Emmelie-Gry Rudsbergs visar i utställningen ett nyproducerat videoverk. Arbetsprocessen är intuitiv och ofta textbaserad. Minnen tagna från gamla Vhs-inspelningar och dagboksanteckningar, vävs samman med nutid.

En fantasifull subjektiv verklighet presenteras med drömlika sekvenser som rör sig mellan då och nu

We live our narratives and our narratives become our living:
our realities become our stories and our stories become our realities

ur Narrativ teori & metod A. Johansson 2010

« tillbaka
Along the road – vernissage

Tema Kroppen. DUGER JAG?

Under hösten kommer Nacka kulturcentrum arbeta med temat KROPPEN på olika sätt; i kursverksamheten, i skolverksamheten, i en ny utställning i Nacka konsthall samt med en offentlig föreställning ”Eat it!” om vad vi gör med våra kroppar. Ett seminarium kring temat i samarbete med Dieselverkstadens bibliotek kommer också äga rum.

Pressen på killar och tjejer att duga och se ”rätt” ut är idag större än någonsin. I de sociala medierna sprids bilder och ideal likasnabbt som de har publicerats. På TV får vi följa personer som vill gå ner i vikt.  Är det positiv inspiration eller bygger detta på dålig självkänsla och ojämlikhet mellan könen?

Vi vill granska hur fixeringen vid vår egen och andras kroppar påverkar vår identitet, självkänsla och relationer. I extrema fall kan kroppsfixering t.o.m. leda till sjukdom och död. Hur kan vi vända på perspektivet så att vi ser det positiva i oss själva och andra?