Stockholms läns museum

 
Telefon info: 08-586 194 01
Webbplats: www.stockholmslansmuseum.se
Från och med den 8 januari 2018 kommer Stockholms läns museum att styra om rodret och bli mer digitala. Detta innebär att vi inte längre kommer ha någon fysisk utställningsverksamhet, butiks- eller caféförsäljning i Sickla. Vi kommer under året att flytta till tillfälliga lokaler. När detta sker vet vi ännu inte. Slöjd Stockholms kursverksamhet kommer fortfarande att äga rum i Slöjdrummet i Dieselverkstaden. Men på sikt kommer även denna verksamhet att flytta till andra tillfälliga lokaler. Mer information uppdateras löpande.
Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår historia och samtid. Stockholms läns museum har alltid jobbat med olika projekt och aktiviteter i länet med utgångspunkt utifrån våra ämnen. Vi kommer under 2018 att utveckla vår verksamhet och digitala närvaro och därmed finnas tillgängliga för fler.
Museets uppdragsverksamhet har från och med 1 januari 2018 avslutats. Den arkeologiska uppdragsverksamheten har nu gått övergått i privat regi: https://www.uppdragarkeologi.se/
Mer information om våra aktiviteter kan du läsa om i vårt kalendarium, på sociala medier eller i vårt nyhetsbrev. Vi syns i länet!
Hur det nya länsmuseet i Stockholm kommer att se ut presentera vi närmare inom snar framtid.
För att följa oss kan du gå in på www.stockholmslansmuseum, Facebook och Instagram.

 

 

Stockholms läns museum