Nacka konsthall

För öppettider, se dieselverkstaden.se

 

Telefon: 08-718 82 90
Webbplats: Offentlig verksamhet: www.dieselverkstaden.se
Skol & förskoleverksamhet: www.bokakulturnacka.se

Nacka konsthall är en plats för samtidskonst i Dieselverkstaden i Sickla.Konsthallen drivs av kulturhuset Dieselverkstaden på uppdrag av kulturnämnden. I konsthallen erbjuder vi  pedagogledda workshops för förskola och skola i Nacka. Vi brukar ha ca 80 workshops per år.

12219521_943294502385717_1979404076488615236_n

Vill du anmäla intresse för att ställa ut i Nacka konsthall?
Vi tittar på alla intresseanmälningar när vi planerar utställningar i Nacka konsthall och när/om det blir aktuellt för ett samarbete kommer vi att kontakta konstnären.
Är du intresserad? Maila till nanna.leth@nacka.se och berätta kortfattat om ditt konstnärskap och dina tankar kring en eventuell utställning. Bifoga också några bilder på dina verk.

Nacka konsthall