Öppet hus Nacka kommun

Var Lamberts hörna

Nacka kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Klinten i Sickla. Projektet som går under namnet Nacka Port syftar till att skapa ett nytt levande stadskvarter som blir en attraktiv entré till Nacka samtidigt som den kulturhistoriskt värdefulla färgfabriken Klinten bevaras. Utvecklingen av kvarteret ska bidra till kommunens övergripande strategi att skapa en sammanhängande stad på västra Sicklaön.

Välkommen på Öppet hus där representanter från kommunen och exploatören kommer finnas för att svara på frågor och berätta om projektet. Planförslaget med tillhörande handlingar kommer även finns tillgängligt. Kom och gå som du vill under mötestiden 17:00-19:00.

Lokal: Lamberts Hörna, Järnvägsgatan 23 i Sickla (mitt emot Urban Deli)

Vill du veta mer?

Planförslaget finns tillgängligt på projektets hemsida www.nacka.se/nackaport men är även uppsatt i Nacka stadshus samt på biblioteken i Nacka Forum och Dieselverkstaden fram till den 19 september.

Det kommer även hållas ett digitalt samrådsmöte den 7 september 17:00. Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligen till kommunen senast den 19 september 2022 läs mer om hur du lämnar synpunkter på hemsidan nacka.se/nackaport

« tillbaka
Öppet hus Nacka kommun