Tillgänglighetsdirektivet

Vi är medvetna om att vår webbplats för närvarande har brister vad gäller tillgänglighet och vi arbetar med att förbättra den. Om du behöver information från dieselverkstaden.se i något annat format är du välkommen att kontakta oss på  info@dieselverkstaden.se