Nyhetsbrev

Kulturhuset Dieselverkstaden skickar ut nyhetsbrev för att informera om vår verksamhet. Eftersom vi har aktiviteter för alla åldrar handlar nyhetsbreven om allt från dans, barnteater, konserter eller terminskurser. Vi försöker att skicka max två i veckan.
Tyck gärna till om våra nyhetsbrev info@dieselverkstaden.se