Fyra snabba med Truls Nord inför utställningen Expansion

Kan du beskriva din konstnärliga process, vad inspireras du av?
’Inspiration fångar dig i arbetet’, sägs det. Så är det verkligen för min del. När jag är närvarande i arbete får jag tillgång mitt erfarenhetsarkiv, där finns hur mycket som helst.

Det tar sig fram genom associationer och får gestalt i form av idéer eller lösningar på utmaningar. Fast detta sker inte endast när jag arbetar, det gäller även i alla andra situationer där jag är närvarande. När jag öppnar mig för omgivningen öppnar jag också till mig själv, och precis som alla andra är jag en hel värld som samspelar med min omgivning. Björken vid busshållplatsen är lika fantastisk och inspirerande som en dikt av Robert Bly eller en improvisation av saxofonisten Jonas Kullhammar.

Du jobbar ju med att få oss att uppleva konst på ett annat sätt än bara med ögonen, vad är det som fått dig intresserad av det?
Synen tenderar att dominera över andra sinnen, när vi ser är vi inte lika mottagliga för andra sinnesintryck som när vi blundar. Att uppleva omgivningen med känsel eller hörsel gör den både större och mer intim. Ögonen skapar oftast ett jag-och-det, separerar mig från omgivningen. När jag blundar suddas gränsen bort och omgivningen och jag glider in i varandra. Då är jag hel och självklar. Det vill jag att andra också skall uppleva, därför arbetar jag med konst som riktar sig till mottagarens olika sinnen.

Jag är övertygad om att den visuella kommunikationens överlägsna dominans i vår kultur är ohälsosam för individens relation till omgivningen. Rent av ohållbar i ordets bredaste mening.

Hur ser din bakgrund som konstnär ut?
Jag är utbildad fotograf och har jobbat både kommersiellt och konstnärligt med fotografi sedan 1994. Ett möte med en grupp personer med dövblindhet 2008 blev en vändpunkt för mig. Det mötet ledde till projektet Taktil foto där jag samarbetade med tre fotografer med dövblindhet. De fotograferade och vi tog fram en ny metod för att visa fotografier för synskadade, taktila fotografier. Sedan dess har jag fortsatt arbeta med upplevelser via känsel och så småningom även hörsel. I utställningen Expansion visar jag verk för både syn, känsel och hörsel.

Till sist, vad har du för relation till Nacka?
Jag är född och uppvuxen i Bergen, Norge. 1994 flyttade jag till Nacka efter fotoutbildning i London. Jag hade tidigare bott ett år i Stockholm, i lägenheter i innerstan med andra- och tredjehands kontrakt. När jag flyttade till Nacka efter London tänkte jag ’ok, jag kan bo här ett tag men jag skall ta mig in till stan så snart som möjligt’. Nu, 23 år och två barn senare bor jag kvar i Nacka… I stan vill jag inte bo. Här i Nacka har jag tillgång till mycket natur och är ändå nära stan. Bussresorna till och från stan har blivit givande mellanrum i tillvaron och i Orminge där vi bor har barnen har fått växa upp i en fridfull mångkulturell miljö. Vi har det bra i Nacka!

Workshops på NAV, Sickla industriväg 6
Under utställningstiden kommer jag hålla workshops i Sickla tillsammans med Lennart Kaltea: Fyra dagar med tema personlig och experimentell fotografering.
kalteanord.com

« tillbaka