Streetdance/ Showdans/ Gymnastik för 14-17 år. Terminskurs

Var Dramasalen plan 3

Kom och provdansa/träna gratis på första lektionen!

Vi utgår från ungdomarnas rörelse -och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Deltagarnas egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån deras mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje ålders nivå. I den här danskursen blandar vi akrobatik med roliga danser och har så kul vi bara kan samtidigt som deltagarna tränas i att bli smidiga, få en god kroppskontroll och att arbeta tillsammans.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 1/11

Danspedagog: Jenni

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastikstudio

Anmälan via hemsidan: http://dansstudionatali.se/ eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka