Streetdance/ Gymnastik/ Showdans 5-6 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Kom och provdansa/träna gratis på första lektionen!

Vi tränar: balans, styrka, vighet, kroppsfunktion – kroppens olika delar för bättre självförtroende och glädje genom rörelse. Barnen fårlära sig: kullerbytta framåt och bakåt, hjula och stå på händerna. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Vi tränar teknik, koreografier, kombinationer. Vi använder populärmusik som barnen känner igen och gillar. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå.

Pris. 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 7/11.

Danspedagog: Charlie och Linn

Arrangör. Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio

http.//dansstudionatali.se/ eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Streetdance/ Gymnastik/ Showdans 5-6 år Terminskurs
 

Streetdance/ Gymnastik/ Showdans 5-6 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Kom och provdansa/träna gratis på första danslektionen!

Vi utgår från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps- som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet, rytm och roliga hinderbanor. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 7/3, 4/4 samt 2/5

Danspedagoger: Charlie och Elin

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastikstudio

Anmälan: http://dansstudionatali.se/ eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Streetdance/ Gymnastik/ Showdans 5-6 år Terminskurs