Streetdance/ Gymnastik/ Showdance 4-6 år. Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Kom och provdansa/träna gratis på första danslektionen!

På lektionerna utgår vi från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Vi övar koordination, balans, koncentration, musikalitet, rytm och roliga hinderbanor. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Pris: 890 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 1/11

Danspedagoger: Charlie och Natali

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastikstudio

Anmälan via hemsidan: http://dansstudionatali.se eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka