Showdans/Streetdance/MTV Dance för 13-16 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen Plan 3

Natalis Dans&Gymnastikstudio erbjuder Showdans/Streetdance/MTV Dance för 13-16 år. Kom och provdansa gratis på första danslektionen!

På lektionerna utgår vi från barnens rörelse -och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övning, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen (lovuppehåll 3/3 samt 21/4)

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastiksstudio

Danspedagog: Anja

Du anmäler dig via hemsidan http://dansstudionatali.se eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Showdans/Streetdance/MTV Dance för 13-16 år Terminskurs