Showdans/ Gymnastik för 6-7 år. Terminskurs

Kom och provdansa/träna gratis på första lektionen!

Vi utgår från barnens rörelse -och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje ålders nivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen. I den här danskursen blandar vi akrobatik med roliga danser och har så kul vi bara kan samtidigt som barnen tränas i att bli smidiga, få en god kroppskontroll och att arbeta tillsammans.

Pris: 890 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 1/11

Danspedagog: Annie

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastikstudio

Anmälan via hemsidan: http://dansstudionatali.se/ eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka