Showdance/ Streetdance/ MTV Dance 13-15 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Kom och provdansa gratis på första danslektionen!

Vi utgår från deltagarnas rörelse -och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Deltagarnas egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån deltagarnas mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas för varje åldersnivå.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 3/11 (höstlov)

Danspedagog: Jenny

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastiksstudio

Du anmäler dig via hemsidan http://dansstudionatali.se/ eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Showdance/ Streetdance/ MTV Dance 13-15 år Terminskurs