NIA – kreativ rörelse för barn 14/11-12/12

Var Mediasalen
Målgrupp 4-8 år
TEMA: Min resa genom kroppen
 För barn 4-8 år. Förstärkt kroppsuppfattning lägger basen för välmående och lärande. Under fem kreativa klasser, där rörelse och dans kombineras med teckning och skapande, tas barnen på ett kunskapsäventyr genom det aktuella temat och som via sin kropp och sina händer landar i ett kreativt uttryck. Varje klass kunskapsdel kommer att utforskas genom mindfulness, yoga,  rytm och dans, visualisering, lek och diskussioner och på ett lekfullt sätt stimuleras kroppskännedom. I slutet av resan har barnet flera ”souvenirer” av sin resa att ta med hem. Genom att lära sig lyssna på sin kropp och bygga kroppskännedom stödjer man barn i att uppleva sin verkliga makt och lära sig göra hälsosamma och glada val för sin kropp och sitt välbefinnande.
För kontakt och anmälan: Ulrika Didriksdotter Bergström, udidriksdotter@gmail.com
Tel: 070-6543290
Pris: En omgång med 5 tillfällen 750 kr
« tillbaka
NIA – kreativ rörelse för barn 14/11-12/12