JAM05 MODERN JAZZ VUXNA 16+ år Nybörjare. Terminskurs

Var Musik&Danssalen

Arrangör: Viva Dans&Teater

Pedagog: Tiina Lindberg

Pris: 2.200 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 27/10

Bokas via: https://vivadans.se/kurser%252520/modern%20jazz.html

« tillbaka
JAM05 MODERN JAZZ VUXNA 16+ år Nybörjare. Terminskurs