Gymnastik /Akrobatik /Showdans 9-10 år. Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Kom och provdansa/träna gratis på första danslektionen!

Vi utgår från barnens rörelse- och dansglädje och jobbar med såväl kropps- som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Det är den här dansstilen du ser i musikaler och på TV.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 23/2, 1/3 samt 12/4

Arrangör: Natalis Dans & Gymnastikstudio

Danspedagog: Eugenia och Alcina

Du anmäler dig via vår hemsida http://dansstudionatali.se/ eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Gymnastik /Akrobatik /Showdans 9-10 år. Terminskurs