Gustavsberg-baletten 5-6 år (Terminskurs) Vår 2019

Var Musik & danssalen
Målgrupp 5-6 år

Gustavsbergbaletten ger balettlektioner på Kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka.
Vi är en dansskola som undervisar enligt Royal Academy of Dance pedagogik.

Torsdagar i Dieselverkstadens Musik & Danssal

16:30–17:00 Pre-primary 5-6 år. 12 ggr  1600 kr
Kursstart 7/2, sista lektion 9/5
Lovuppehåll 28/2 och 18/4
Kontakt: anna@gustavsbergbaletten.se
Tel: 08-570 278 08

 

 

 
Boka här! « tillbaka
Gustavsberg-baletten 5-6 år (Terminskurs) Vår 2019