Dansmix 9-11 år lördagar (terminskurs) vår 2019

Var Dramasalen
Målgrupp 9-11 år

Dansmix är en vidareutveckling av barndansen och blir en introduktion till modern dans och jazzdans för de äldre eleverna. Här får du utveckla din musikalitet och taktkänsla, koordination och testa olika rörelseuttryck. Improvisation och skapande är viktiga moment i kursen, och du får dansglädje och energi på köpet.

Vi lär oss enkla grundsteg och rörelsekombinationer. För den som vill finns möjlighet att delta i uppvisning vid terminens slut. Vi utgår från varje elevs individuella förutsättningar och jobbar med gemensamt lärande och gruppdynamik. Musiken är varierad och åldersanpassad.

Kursstart 9/2, avslut 11/5 (lov 2/3, 20/4)
Ledare: Tiina Lindberg
Avgift: 1500 kr  12 gånger
Arrangör: VIVA dans

Telefon: 0701303883
Anmäl här! « tillbaka
Dansmix 9-11 år lördagar (terminskurs) vår 2019