Barnmix Dans / Gymnastik 5-7 år. Terminskurs

Kom och provdansa/träna gratis på första danslektionen!

Vi utgår från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps- som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling.

Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Pris: 890 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 23/2, 1/3 samt 12/4

Danspedagog: Bunny och Casper

Arrangör: Natalis Dans & Gymnastikstudio

Du anmäler dig via vår hemsida http://dansstudionatali.se/ eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Barnmix Dans / Gymnastik 5-7 år. Terminskurs