Barnmix Dans / Gymnastik 5-6 år. Terminskurs

Var Dramasalen plan 3

Natalis Dans&Gymnastiksstudio: Kom och provdansa/träna gratis på första danslektionen!

På lektionerna utgår vi från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps- som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Det är den här dansstilen du ser i musikaler och på TV.

Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Pris: 890 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 23/2, 1/3 samt 12/4

Danspedagog: Sofia

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastiksstudio

Du anmäler dig via vår hemsida: http://dansstudionatali.se/ eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Barnmix Dans / Gymnastik 5-6 år. Terminskurs