Barndans 4-5 år, tisdagar (terminskurs) Höst 2018

Var Musik & danssalen
Målgrupp 4-5 år

Barndans bygger på lekfullhet och rörelseglädje. Genom olika övningar och danslekar tränar vi koordination, musikalitet och gestaltning. vi testar olika rörelser och uttryck genom improvisation och skapande. För den som vill finns möjlighet att delta i en uppvisning vid terminens slut, vissa terminer håller vi dessa i danssalen sista lektionen och ibland deltar vi i ett större scenframträdande.

Vi utgår från varje elevs individuella förutsättningar och jobbar med gemensamt lärande och gruppdynamik. Musiken är varierad och åldersanpassad.

Ledare: Tiina Lindberg
Avgift: 1400 kr  12 gånger
Arrangör: VIVA dans

Telefon: 0701303883
Anmäl här! « tillbaka
Barndans 4-5 år, tisdagar (terminskurs) Höst 2018