Balett/Gymnastik för 5-7 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen Plan 3

Natalis Dans&Gymnastiksstudio erbjuder Mixdans Balett/Gymnastik. Kom och provdansa gratis första danslektionen! På lektionerna utgår vi från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen (lovuppehåll 3/3 samt 21/4)

Danspedagog: Natali Tsypkine, Greta Lara Pallares

Du anmäler dig via hemsidan http://dansstudionatali.se/  eller via mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Balett/Gymnastik för 5-7 år Terminskurs