Balett/Gymnastik för 5-7 år (Terminskurs) höst 2018

Var Musik & danssalen
Målgrupp 5-7 år

Vi på Natalis Dans & Gymnastikstudio erbjuder

Kom och provdansa gratis på första danslektionen!

Kursbeskrivning: På lektionerna utgår vi från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps- som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling.

Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Kursstart den 16 september 9:30 -10:10

Avslutning: Söndag 9 december samma tid och samma danslokal

OBS! Uppehåll. Det blir inga lektioner

4 november

 

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen

Danspedagoger: Nikole

Arrangör: Natalis Dans & Gymnastikstudio Du anmäler dig via våran hemsida https://dansstudionatali.se/ eller mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Balett/Gymnastik för 5-7 år (Terminskurs) höst 2018