Balett/Gymnastik för 5-6 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen Plan 3

Natalis Dans&Gymnastikstudio erbjuder Balett/Gymnastik för 5-6 år. Kom och provdansa gratis på första danslektionen!

Vi utgår från barnens rörelse -och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar också förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas till vara och lektionerna byggs upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen (lovuppehåll 3/3 samt 21/4)

Arrangör: Natalis Dans&Gymnastikstudio

Danspedagog: Karin

Du anmäler dig via hemsidan http://dansstudionatali.se eller via mail info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Balett/Gymnastik för 5-6 år Terminskurs