Balett/ Gymnastik 6-7 år Terminskurs

Var Dramasalen plan 3

Kom och provdansa gratis på första danslektionen!

Vi utgår från barnens rörelse och dansglädje och jobbar med såväl kropps -som rumsuppfattning. Med hjälp av dansen övar vi koordination, balans, koncentration, musikalitet och rytm. Vi övar förmågan att jobba i grupp och att samarbeta. Barnens egen kreativitet tas tillvara och lektionerna bygga upp utifrån barnens mognad och utveckling. Övningar, rörelser och steg anpassas och utvecklas för varje åldersnivå. Föräldrar får närvara på första och sista lektionen.

Pris: 990 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 3/11 (höstlov)

Danspedagoger: Natali och Nadezda

Du anmäler dig via hemsidan http://dansstudionatali.se/ eller via mail: info@dansstudionatali.se

« tillbaka
Balett/ Gymnastik 6-7 år Terminskurs