BA02 – Barndans 5-6 år Terminskurs

Var Musik&Danssalen plan 3

Barndans bygger på lekfullhet och rörelseglädje. Genom olika övningar och danslekar tränar vi koordination, musikalitet och gestaltning, vi testar olika rörelser och uttryck genom improvisation och skapande. För den som vill finns möjlighet att delta i en uppvisning vid terminens slut, vissa terminer håller vi dessa i danssalen sista lektionen och ibland deltar vi i ett större scenframträdande.

Vi utgår från varje elevs individuella förutsättningar och jobbar med gemensamt lärande och gruppdynamik. Musiken är varierad och åldersanpassad.

Tisdagar 16:10-16:55

Terminsavgift: 1400 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 29 oktober (höstlov)

Arrangör: Viva Dans&Teater

Klicka här för mer info och bokning

 

« tillbaka
BA02 – Barndans 5-6 år Terminskurs