BA01 BARNDANS 4-5 år Terminskurs

Var Dramasalen plan 3

Arrangör: Viva Dans&Teater

Pedagog: Tiina Lindberg

Pris: 1.500 kr, 12 kurstillfällen. Lovuppehåll 31/10

Bokas via: https://vivadans.se/kurser%252520/barndans.html

« tillbaka
BA01 BARNDANS 4-5 år Terminskurs