Vet du varför du bor som du gör? Samtal i Nacka Konsthall

Var Nacka konsthall
Målgrupp Alla som är intresserade av varför vi bor som vi gör!

Hur mår vi egentligen av öppna planlösningar? Skapar de en känsla av frihet eller har vi ett större behov av privata utrymmen?

Välkommen till Nacka konsthall för ett spännande och angeläget samtal om hur vi bor.
Vi dyker ner i boendet och hur det påverkar oss. Konstvetare Maja Willén diskuterar hur dagens boende utformas och används. Maja sätter dagens bostadsbyggande och boendemiljöer i relation till 1900-talets bostadsproduktion och livsvillkor.

Vi firar samtidigt lanseringen av en ny konstpromenad i Orminge. Konstpromenaden har även inslag av kulturhistoria och tittar också på Orminges arkitektur och byggnader.
Foto av hus i Orminge: Karl Gabor

Maja Willén

Aktuell utställning i Nacka konsthall

Formationer – Anna Rutz
En utställning inspirerad av närmiljön i Nacka.
Utställningen i Nacka konsthall har Nacka studerats från ovan. Nya formationer som skapas av byggnader som man inte ser från marken har upptäckts och experimenteras med. Resultatet är ett intryck av framförallt större arkitektoniska områden i Nacka.

Formationer – Anna Rutz


 

« tillbaka
Vet du varför du bor som du gör? Samtal i Nacka Konsthall

Om Maja Willén

Maja Willén är fil. dr. konstvetenskap knuten till Stockholms universitet. Hon arbetar med frågor om sociala aspekter på bostadsarkitektur, i vår tid såväl som historiskt. Hennes avhandling behandlar genomslaget av den öppna planlösningen i svensk bostadsarkitektur runt millenieskiftet och diskuterar bland annat frågor om livsstil relaterade till den öppna bostadens utformning och användning.