Vintersalong 2017

Startdatum 25 november 2017
Slutdatum 14 januari 2018
Evenemanget har slutat.
Var Nacka konsthall
Målgrupp Alla är välkomna

Nacka konsthall har ändå från starten haft en jurybedömd samlingsutställning som tradition. Från början var det vartannat år men de senaste åren har utställningen varit årligt återkommande.

Den har har sett lite olika ut genom årens lopp – ibland har vi arbetat efter ett tema och ett tag hette den Årets Nacka konstnär. Det gemensamma har dock hela tiden varit att bjuda in konstnärer med anknytning till Nacka.

” – En samlingsutställning är viktig och spännande på många sätt för en kommunal konsthall. Vi får möjligheten att lära känna fler konstnärer och genom det kan vi förmedla en större bredd av konstnärer till våra besökare. Som utövande konstnär är kontakten med det lokala konstlivet ett viktigt nätverk.” säger Nanna Leth, konstsekreterare och ansvarig för Nacka konsthall.

Att umgås med konst, både att utöva och att uppleva konst ger en fantastisk möjlighet till möten och samtal. Möten som inte behöver resultera i en samsyn, utan lyfta fram det spännande och berikande i att vi ser och upplever olika i samma konstverk utifrån våra skilda bakgrunder och erfarenheter. Årets vintersalong bjuder på olika tekniker och uttryck, varje verk präglat av den som gjort det.

I år får vi möta 33 olika konstnärer med totalt 67 verk.

Slå dig ner vid ett av borden. Titta på konsten runt dig. Dela med dig av dina upplevelser.

Deltagande konstnärer i Vintersalong 2017 – den äldste är född 1938, två är födda 1998

Fredrik Carlson
Diana Danielsson
Hanna Hubert
Gun Häggmark
Malin Jähde Holm
Vendela Kimman
Michelle Kuba
Kristin Lárusdóttir
Matilda Legeby
Catrina Norman Tengroth
Elin Rydh
Kjell Sjögren
Alexei Svetlov
Ingrid Söderback
Mimi Wrangel
Eva Åkerberg
Mathias Öberg
Tatiana Öhlen
Anders Andersson
Miriam Andersson
Marijanka Avramovic
Mattias Björklund
Rita Börlin
Matilda Carlsson
Kerstin Hagman
Birgitta Hallert
Ylva Hedman
Pia Jeppson
Kent Nordström
Rolf Svederud
Ulrika Thafvelin
Carina Ursing
Annelie von Wowern

 

« tillbaka
Vintersalong 2017