Crossroads, utställning av Suzan Habib

Var Teaterfoajén plan 2

Suzan Habibs konstnärskap tar ofta avstamp i hennes minnen från Afghanistan. I hennes första utställning Shattered Country, en serie målande porträtt, skildrar Suzan Habib sin uppväxt i Afghanistan. 16 år gammal flydde hon tillsammans med familj, som politiska flyktingar, till Sverige. Sedan dess har hon varit bosatt och verksam i Stockholm.

Hennes nya utställning Crossroads skiljer sig från den reflektiva serien målningar i Shattered Country. I första utställningen låg fokus på Suzans bakgrund och tankar kring Afghanistans både vackra och mörka sidor.  I Crossroads har nuet en stark närvaro samtidigt som hennes upplevelser och minnen från Afghanistan ständigt är närvarande i hennes verk. I konsten diskuteras bland annat Afghanistan, feminism och queerlivet, allt gestaltat i mänsklig form. Det är människan, som blir symbolen och verktyget för att skapa diskussion och reflektion kring dessa ämnen.

Kärnan i verken är människan och mötet människor emellan. Crossroad betyder vägskäl på svenska och det är ofta i dessa vägskäl starka möten sker, Suzan Habib förklarar: ”Det är i vägskälen jag möter människor som gör ett avtryck i mitt liv. Långvariga ansikten genom åren och sporadiska ansikten som fångar mitt intresse att vilja avbilda och föreviga möten.”

En stor del av serien består av porträtt av ansikten målade fritt i oljefärg utan ett grundmotiv. Det är både verkliga människorna som avbildats och människor skapta ur fantasin.

« tillbaka
Crossroads, utställning av Suzan Habib