Träffa Yrkesdörren i Nacka

Var Nacka Samhällsarena
Målgrupp Vänder sig särskilt till dig som är jobbexpert, arbetar vid vuxenutbildning/SFI, mentorsprogram eller är aktiv i föreningslivet, volontär, tjänsteman eller politiker.

I samarbete med Volontär i Nacka anordnas ett frukostseminarium med information om Öppna Dörren och partners med ett särskilt fokus på det nya initiativet Yrkesdörren.

”När kulturer möts och idéer byts, läggs grunden till en humanistisk samhällssyn som är öppen och inkluderande. Det slutna Sverige vill vi öppna.”
Antonia Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation.

 Yrkesdörren finns till för att skapa nätverk mellan etablerade och nya svenskar. Genom Yrkesdörren kan du träffa någon med en annan bakgrund än din egen för att snacka jobb och öppna dörren till nya kontakter.
Inbjudan riktas särskilt till dig som är jobbexpert, arbetar vid vuxenutbildning/SFI, mentorsprogram eller är aktiv i föreningslivet, volontär, tjänsteman eller politiker.
När: 19 april 2016 Tid: 08:30 – 10:00.
Frukost finns från kl. 08:00
Plats: Nacka samhällsarena, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka
Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.
Anmälan till frukostseminarium 19 april
För mer information kontakta nannette.busgen@nacka.se, koordinator Volontär i Nacka Välkomna!
« tillbaka
Träffa Yrkesdörren i Nacka

Om ÖppnaDörren

ÖppnaDörren är en nationell satsning som skapar nya kontaktytor mellan etablerade och nya svenskar. Genom möten människor emellan vill ÖppnaDörren hjälpa till att skapa ett öppnare, mer tillitsfullt och inkluderande samhälle.
Organisationen stödjer fyra olika initiativ som alla bygger på möten mellan etablerade och nya svenskar:
·        Svenska med baby sammanför barn och föräldralediga med ursprung från hela världen
·        Invitationsdepartementet gör det enkelt att bjuda hem någon med annan bakgrund på middag
·        Kompis Sverige skapar vänskapsband mellan människor med olika bakgrund
·        Yrkesdörren matchar ihop nya och etablerade svenskar utifrån yrkesroll och bransch för att bygga jobbrelaterade nätverk
 

Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle. Målet är ett vara en katalysator som utmanar, väcker debatt, inspirerar, sprider kunskap och driver processer inom sociala och miljörelaterade frågor.