SKRIV FÖR FRIHET!

Var Dieselverkstadens Entré

Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Ett sätt att kämpa är kampanjen SKRIV FÖR FRIHET, med syftet att visa att alla, genom att skriva under, kan utöva påtryckningar och skapa förändring kring tolv fall där mänskliga rättigheter bryts i världen. I år kommer Sverige att arbeta för fem av fallen:

Raif Badawi, Saudiarabien,

Chelsea Manning, USA,

John Jeanette Solstad Remø, Norge

Folket i Bhopal, Indien

Erkin Musajev, Uzbekistan

 

Skriv för frihet… med det kan du rädda liv och stoppa orättvisor!

kl. 10:00-14:00 Dieselverkstadens entré

« tillbaka