Rekryterings -och arbetsmarknadsmässa

Var Lilla scen, Lambertrummet, Balkongen och Arenan

• Träffa chefer och anställda inom våra vård och omsorgsverksamheter
• Träffa utbildningsanordnare inom vård och omsorg
• Träffa rekryterare, karriärcoacher och arbetskonsulenter
• Gå på spännande och inspirerande föreläsningar
• CV-coachning och speed-intervjuer
• Kaffe med tilltugg
Vill du sommarjobba inom
Nacka kommun?
• För dig som är över 18 år och vill söka sommarjobb inom
bland annat vård och omsorg, flykting och etablering eller
kökspersonal inom äldreomsorg
• För dig som är 16-18 år och vill ha hjälp att söka feriejobb
inom kommunen
Vill du ha stöd ut i arbetslivet?
• Träffa kommunens egen jobbexpert som berättar om olika
möjligheter att komma ut i arbete
www.nacka.se/akv
LIKA BEHÖVDA
OLIKA=
Arbets- och
karriärverksamheten

« tillbaka
Rekryterings -och arbetsmarknadsmässa