Reflective Abstraction – Alvaro Campo i Nacka konsthall

Startdatum 15 oktober 2016
Slutdatum 20 november 2016
Evenemanget har slutat.
Var Nacka konsthall
Målgrupp Alla är välkomna

Finissage i konsthallen!

Söndag den 20 november 15 -17
 
Perspektiv på Reflektion.
Välkommen till ett samtal med Alvaro Campo, konstnär, Jonna Hjertström Lappalainen, dr i filosofi vid Södertörns högskola och Jonatan Habib Engqvist (moderator) curator och skribent. Samtalet kommer att ta utgångspunkt i Alvaro Campos arbete samt begreppen perspektiv, reflektion, verklighet och meningsförskjutning.
 
Samtal 15:00 
Mingel 16:00
 
Alvaro Campo är intresserad av perception och vilken roll den spelar i formandet av det vi på både ett individuellt, och ett kollektivt plan kallar verklighet. Hans arbete har sina rötter i fotografering, men för honom är alla medier användbara för konstnärlig verksamhet. Han har experimenterat med olika tekniker, och det har blivit en central del av hans praktik.
 
Jonna Hjertström Lappalainen har forskat och skrivit om hur verksamma praktiker rent faktiskt använder sig av reflektion inom sin profession och hur den konkret kan användas för att medvetandegöra och fördjupa yrkeskunnande.
Välkomna!
 
Reflective Abstraction
“Jag är intresserad av perception och vilken roll den spelar i formandet av det vi på både ett individuellt, och ett kollektivt plan kallar verklighet. Mitt arbete har sina rötter i fotografering, men för mig är alla medier användbara för konstnärlig verksamhet. Jag har experimenterat med olika tekniker, och det har blivit en central del av min praktik.”

Arbetet som presenteras i utställningen utgår ifrån pågående forskning om “reflektion”. För utställningen i Nacka konsthall, har Alvaro inspirerats av bland andra den schweiziska pedagogen, filosofen och biologen Jean Piagets teorier om barnets utveckling. Piaget hänvisade till “verkligheten” som ett dynamiskt system som förändras kontinuerligt. Han säger att barndomen, och det sätt som våra tankeprocesser utvecklas under denna period, är avgörande för hur vi senare kommer att förstå verkligheten. “Reflekterande abstraktion” avser ett begrepp hos Piaget och hans psykologiska utvecklingsteori. Det beskriver hur ungdomar vinner kunskap för första gången genom att reflektera kring sina egna tankar och abstrahera personliga observationer. Det ger dem i sin tur möjligheten att tänka moraliskt och socialt. I takt med att denna förmåga utvecklas blir de kapabla att uppskatta andras perspektiv och få förståelse för andras världsbild.

Titel bilderna:
”Reflective Abstraction, 2016”
Arrangör: Kulturhuset Dieselverkstaden
« tillbaka
Reflective Abstraction – Alvaro Campo i Nacka konsthall

Om Alvaro Campo

Alvaro Campo, född 1972 är en spansk/schweizisk konstnär, baserad i Stockholm. Han har studerat fotografi vid International Center of Photography i New-York. Hans verk har visats både i Sverige och internationellt. Just nu jobbar han med ett offentlig konstprojekt på Sollentuna sjukhus. Sedan 2003 har Alvaro varit initiativtagare till flera konstnärsdrivna initiativ i Stockholm, bland annat Candyland och Hammarby Artport. Han är nu ordförande i Nordiska Konstförbundet i Sverige som driver ett internationellt residency-program, öppet för konstnärer och kuratorer. 2016 har han tilldelats Stockholm Stads Kulturstipendium. Han undervisar bland annat på Dieselverkstaden. www.alvarocampo.com