Nationell danskonferens

Var Återkommer om lokal

VÄLKOMMEN TILL SVENSK SCENKONSTS NATIONELLA DANSKONFERENS 25 JANUARI 2014

Dansen är den genre som vinner allt större intresse på det regionala planet och som finns med i ökande grad i de regionala kulturplanerna. Det är i sig positivt. Frågan vi ställer oss är HUR dansen expanderar. Vilka är det som får uppdrag? Vilken slags dans presenteras barn och unga?

Den 25 januari har Svensk Scenkonsts danschefsnätverk nöjet att bjuda in alla professionella dansverksamma till:
Nationell danskonferens –
Tillsammans för en expansiv framtid! Hur får vi ihop näringskedjan? Från papper till färdig produktion.

Konferensen äger rum på Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla 
den 25 januari kl. 11.00 – 16.00

Målgrupp: Hela dansbranschen
Upplägg: Presentation – panel – möjlighet för publiken att ställa frågor
Fri entré

Sista anmälningsdatumet är 22 januari
Program

Introduktion:
Danscentrum och arbetsgruppen för Nationell danskonferens hälsar välkomna

Kl. 11.00 – 12.30
Pass 1
Koreografernas produktionsvillkor – Hur skapar vi det optimala läget?
Moderator: Lisa Spets, grundare av och konstnärlig ledare för ZebraDans

Deltagare: Cristina Caprioli, professor i koreografisk komposition DOCH, Claire Parson, koreograf Claire Parsons Co, Peter Svenzon, koreograf och kompositör Art of Spectra, Maria Naidu, koreograf Rörelse-koreografer.

Frågeställningar:
1. Vilka strukturera använder jag i processen till en produktion?
2. Processen – Att skapa utifrån en beställning eller utifrån sitt eget – den konstnärliga integriteten?
3. Vilka nätverk fungerar? Hur skapa egna/alternativa nätverk mellan utövarna?
4. Slutfråga till alla medverkande: Hur skulle ett scenario se ut där man använder allt och går samman för att använda en produktion maximalt? Nämn tre viktiga förutsättningar för att det ska fungera.

Kl. 12.30 – 13.30
Lunch till självkostnadspris

Kl. 13.30 – 15.00
Pass 2
Kulturplaner och samverkan i regioner.
Moderator: Rasmus Ölme, ordförande i DC Stockholm, doktorand i koreografisk komposition DOCH

Deltagare: Elisabeth Lax, divisionschef kultur och utbildning Norrbottens läns landsting, om den nya institutionen/Dansens Hus i Norrbotten – om arbetet utifrån uppdrag. Mira Helenius, konstnärlig ledare Norrdans – om arbetet i förhållande till kulturplanen i Västernorrland. Vicky Sverkersson, verksamhetsledare Kultur i Halland – Rum för dans, Veronica Lamppa, stabschef Riksteatern – kartläggning av verksamhetsplaner som innehåller dans.

Frågeställningar:
1. Kulturplanerna är kontrakt för kultursamverkansmodellen – hur kommuniceras tanken om dans mellan utövare-tjänstemän-arrangör?
2. Hur kommer dansen in i de regionala strukturerna och kan börja producera?
3. När man talar dans i regionerna, vilken typ av dans åsyftas och vem tar det konstnärliga ansvaret?
4. Vad skulle de olika aktörerna (regionala aktörer, koreografer/dansaktörer) behöva från varandra för att nå ett framgångsrikt resultat, på kort och lång sikt?
5. Hur får man en turné?
6. Hur skulle ett drömscenario se ut där man använder allt och går samman för att använda en produktion maximalt?

Kl. 15.10 – 16.00
Pass 3
De nya danscheferna
Deltagare: Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Annelie Gardell, Teaterchef Dansens Hus. (Kenneth Kvarnström, danschef Kulturhuset/Stadsteatern kan tyvärr inte närvara i detta pass pga repetitioner).

Sammanfattning av Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst

Vi reserverar oss rätten till ändringar i programmet.

Besök och följ oss på Facebook . Sprid gärna kännedom om evenemanget och bjud in dina vänner.

 

boka plats
« tillbaka

Svensk scenkonst

Mer information om svensk scenkonst på hemsidan