Breath – Fern Orchestra – Utställningen flyttas fram, nytt datum kommer när vi vet mer.

Var Nacka konsthall - fri entré
Målgrupp Alla är välkomna!

Vattenlevande fotosyntetiska bakterier och mikroalger som härstammar från dem producerar hälften av allt syre på jorden.
Varannan gång vi andas in kan vi alltså tacka mikroorganismerna i haven. 

Breath är ett verk med bioljus där dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii ger upphov till bioluminiscens då den utsätts för mekanisk belastning.
Algerna går inte att urskilja med blotta ögat, medan ljusfenomenet är synligt.

Konstverket har tillkommit genom samarbete mellan Miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och Havscentret vid Finlands miljöcentral.
Verket visades första gång i Lux Helsinkis Lux In –ljuskonstutställningen januari 2019.
I verket används även dinoflagellaten Pyrocystis lunula som kan påträffas vid den svenska västkusten.

 

Fern Orchestra är en tvåspråkig, multikonstnärlig och mångfacetterad arbetsgrupp från Finland som bland annat har undersökt fotosyntes, stängda biosfärer och växternas sinnen i sina verk inom Plant Series.
Som orkesterns instrument fungerar växter och mikroorganismer.
Verken består av performancekonst, modern dans, publikationer samt ljus- och ljudkonst.
Med sina verk lyfter Fern Orchestra fram förhållandet mellan människa, natur och ljus.

In english

Photosynthetic bacteria and the microalgae that they form in water produce half of the oxygen on our planet. In other words, we have microorganisms in the sea to thank every second breath we take. BREATH is a bio-light installation in which dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii create the phenomenon of bioluminescence when exposed to mechanical stress.
Even though the algae itself is not visible to the naked eye, its light is. This installation has been created in collaboration with Environmental and Marine Biology at Åbo Akademi University and the Marine Research Centre at the Finnish Environment Institute (SYKE).
It was first exhibited at Lux Helsinki Light Art exhibition Lux In January 2019. The dinoflagellate Pyrocystis lunula is also used in the installation. The species may be observed at the Swedish west coast.

Fern Orchestra is a bilingual, multifaceted multi-art group from Finland that has studied subjects such as photosynthesis, closed biosphere and the senses of plants in their works. Plants and micro-organisms operate as the orchestra’s intruments while the works include performance art, contemporary dance, publications and light and sound art. Fern Orchestra’s works highlight the relationship between humans, light and nature.

fernorchestra.com

Konstutställning Sickla Stockholm Nacka

 

« tillbaka
Breath – Fern Orchestra – Utställningen flyttas fram, nytt datum kommer när vi vet mer.

Om Fern Orchestra

Fern Orchestra är Markus Heino, Vespa Laine och Conny Sjöqvist

Conny Sjöqvist (f. 1984) är en åboländsk marinbiolog från Åbo Akademi som bland annat har jobbat i Stockholm på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och i Helsingfors på HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission). Han har ett brett internationellt nätverk och utvecklar nya genetiska metoder för att undersöka mikroalgernas mångfaldighet. FD Sjöqvists forskning länkar speciellt till framtidens miljöförändringar, så som eutrofieringen och klimatförändringen samt vilka utmaningar dessa orsakar i Östersjön och i världshaven. Han har publicerat 11 artiklar, flera av dem i internationellt högtvärderade vetenskapliga tidskrifter. 

 

Markus Heino (f. 1978) är en ljuddesigner-musiker (TeM) från Helsingfors som rör sig flytande på scenkonstens område. Han har medverkat i allt från performans till hörspel och från nutidscirkus till en arbetsverkstad om morotssyntetisatorer. Han är en orubblig innovatör inom sitt fält, som inte avskräcks av utmaningar. Växtinstrumenten och teknik av Fern Orchestra är gjorda av Heino. I år 2020 jobbar han med stipendium from Finlands Center för Konstfrämjande som handlar om ekologiskt ljuddesign.

 

Vespa Laine (f. 1977) är en ljusdesigner-visualiserare (TeM) från Pargas. Hon är en renässans-människa, verkets sammankallare och grundare av Fern Orchestra. Hon har verkat på en bred front inom teater, dans och cirkus. Sedermera har hon funnit intresse i bio- och grönkonst samt konceptbaserad produktion. Laine är intresserad av områden emellan konstgrenar och långsamma processer. För tillfället finansieras hennes arbete av stipendium from Svenska Kulturfonden, som handlar om förhållandet mellan miljön och ljus. 

In English

Conny Sjöqvist (b. 1984) is a marine biologist at Åbo Akademi University. Previously he has worked for instance at the Royal Institute of Technology in Stockholm and at HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission) in Helsinki. He has a wide international network and is developing new genetic methods for the study of microalgal diversity. The research of Dr. Sjöqvist is especially linked to future environmental changes, like eutrophication and climate change. What type of challenges will these phenomena pose in the future Baltic Sea and global oceans? He has published 11 scientific articles, several of them in high-impact journals. 

 

Markus Heino (b.1978) is sound artist-musician (MoA) who works in multiple fields of art, including performance, radio art, circus and DIY audio synthesis. He is uncompromising innovator, always ready for new challenges. The unique plant instruments and custom equipment used in Fern orchestra’s pieces are of his design. On year 2020 he works on artist grant from Arts Promotion Centre Finland.

 

Vespa Laine (b. 1977) is lighting designer and artist (MoA), a renaissance-person and founder of Fern Orchestra. She has worker widely within theatre, contemporary dance and circus. Currently she is interested in bio art and content- and concept-based productions and art and science -related slow processes. Laine works on artist grant from The Swedish Cultural Foundation in Finland studying relations between environment and light.

https://www.facebook.com/FernOrchestra