Minirelease av Flyktfåglar

Var Rosa Stationen, Nacka Samhällsarena, plan 3
Målgrupp Alla är välkomna

RELEASE AV PYSSELBOK!

En pedagogisk pysselbok för unga barn på flykt.
www.flyktfaglar.se
Pysselboken Flyktfåglar vägleder såväl föräldrar som personal att på ett lekfullt, kreativt sätt samtala med barnet kring situationen.
Pysselboken tillvaratar barnets naturliga nätverk och har en handledning för den vuxna.
Flyktfåglar är skriven på svenska, arabiska och persiska, för att väcka barnets och föräldrarnas nyfikenhet för det svenska språket.

Följ Flyktfåglar på Facebook

« tillbaka
Minirelease av Flyktfåglar

Om Flyktfåglar

 

Det började med ett möte en tidig morgon hösten 2015 på ett café i Stockholm. Viveca presenterade sin idé för Emilie om att skapa en pedagogisk pysselbok för att stödja unga flyktingbarn och deras familjer. En pysselbok som skulle hjälpa dem att bearbeta deras upplevelser från krig & flykt.

 Efter några idémöten började projektet ta fart och pysselboken började ta form.

Pysselboken Flyktfåglar vägleder såväl föräldrar som personal att på ett lekfullt, kreativt sätt samtala med barnet kring situationen. 
Pysselboken tillvaratar barnets naturliga nätverk och har en handledning för den vuxna. 

Flyktfåglar är skriven på svenska, arabiska och persiska, för att väcka barnets och föräldrarnas nyfikenhet för det svenska språket.